4. Fasta utan bön

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 17

Fråga: Vad är domen för att fasta månaden Ramadhân utan att be?

Svar: Bönen är islams viktigaste pelare näst monoteismen. Om en person inte ber, fruktar jag att dennes fasta är ogiltig. Flera lärde anser att avsaknad bön är otro. Således tror jag inte att fastan gills utan bön. Bönen är ju viktigare än fastan.