4. Ett fjärde exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah

4 – al-´Ayyâshî (2/123) sade:

”Djâbir berättade att han frågade Abû Dja´far om tolkningen till versen:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

”Till varje folk har [Vi sänt] ett sändebud och när sändebudet har kommit [till sitt folk], skall rättvisa domar avkunnas över dem och ingen skall tillfogas orätt.”1

Abû Dja´far sade:

”Dess dolda tolkning är att varje generation från det här samfundet har ett sändebud från Muhammads familj. Han kommer till generationen vari han är sänd som ett sändebud. De är Allâhs Awliyâ’ och de är sändebuden.

Angående Hans ord:

قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

”… skall rättvisa domar avkunnas över dem och ingen skall tillfogas orätt.”

betyder de att sändebuden kommer att avkunna rättvisa domar och att ingen skall tillfogas orätt.”

Verifieraren refererade till ”al-Burhân”, ”al-Bihâr” och ”as-Sâfî”.

Titta på denna förvrängning som är baserad på Bâtiniyyahs metodik. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) talar om hur de tidigare samfunden har gått under för att de beljög sina sändebud som Nûhs folk, Hûds folk, Sâlihs folk och andra samfund som beljög sina sändebud. Allâh straffar varje folk när Hans bestämda tid har kommit. Allâh nämner det för att människorna skall dra lärdom av folken som har gått under så att de kan undkomma allt som leder till undergång. Då kommer Bâtiniyyah för att förvränga Allâhs skrift med sin Bâtinî-metodik för att anpassa den efter sin troslära och får imamerna, som är individer från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund, till sändebud; varje imam är ett sändebud till generationen som han upplever. Detta annullerar ju också att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den siste profeten och det sista sändebudet.

Titta därefter än en gång hur han annullerar anspråket i Allâhs ord:

فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

”… och när sändebudet har kommit [till sitt folk], skall rättvisa domar avkunnas över dem och ingen skall tillfogas orätt.”

och får sändebuden – det vill säga imamerna – att framstå som dem som dömer rättvist. Den som kommer att döma rättvist mellan sändebuden och deras beljugande samfund är Allâh allena. Hans beslut och dom om att de otrogna samfunden skulle gå under och förgöras är inget annat än rättvist och rätt. Varken imamerna eller någon annan kommer att döma något. Ty de förmår inte att skada eller gagna sig själva eller någon annan.

110:47