4. Efter Tawâf

41 – Efter det sjunde varvet, täcker han sin högra axel, beger sig till Ibrâhîms plats och läser:

وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

”Välj därför platsen där Ibrâhîm stod för er bön.”1

42 – Sedan ställer han sig med både Ibrâhîms plats och Ka´bah framför sig och ber två Raka´ât.

43 – Under dessa två Raka´ât läses ”al-Kâfirûn” och ”al-Ikhlâs”.

44 – Här skall man varken gå förbi de bedjande eller låta någon gå förbi en medan man ber. Dels är de förmenande hadîtherna allmänna, dels saknas bekräftade bevis för att Den heliga moskén, eller Makkah över huvud taget, är undantagna2.

45 – Efter bönen beger man sig till Zamzam för att dricka från det och hälla det över huvudet. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Zamzams vatten är vad det dricks för.”3

Han sade också:

”Det är sannerligen välsignat. Det är en mättande mat och ett botemedel mot sjukdomar.”4

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Världens bästa vatten är Zamzam. Det är en mättande mat och ett botemedel mot sjukdomar.”5

46 – Sedan går han tillbaka till den svarta stenen, säger:

الله أكبر

”Allâh är större.”

och rör vid den enligt den angivna detaljeringen.

1 2:125

2 Referera till originalet sid. 21, 23 och 135.

3 Hadîthen är autentisk, vilket har sagts av flera imamer. Jag har nämnt den och talat om dess vägar i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1123) varav en tas upp i ”as-Sahîhah” (883).

4 Hadîthen är autentisk. Den rapporteras av Abû Dâwûd at-Tayâlisî och andra. Den nämns i ”as-Sahîhah” (1056).

5 Rapporterad av adh-Dhiyâ’ i ”al-Mukhtârah” och andra. Den nämns i den föregående källan (1056).