4. Du är en av munkarnas präster

Ett fjärde bevis är ´Â’idh al-Qarnîs ord:

Be och fasta hur mycket du än vill
Det är ju inte via bönen och fastan som religionen känner igen dyrkaren
Du är en av munkarnas präster
Inte är du från Ahmads religion1

Ser du inte hur ´Â’idh al-Qarnî gör Takfîr på varenda en som inte sluter sig till deras revolutionära grupp när han säger:

Du är en av munkarnas präster?

Enligt honom är alla som är utom deras grupp präster. Vilken Takfîr finns efter denna Takfîr? Är detta Takfîr på muslimerna eller är det inte det?

1Lahn-ul-Khulûd, sid. 47.