4. De förtalar och nedvärderar de lärde

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 181

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

4 – al-Ikhwân al-Muslimûn förtalar de lärde, nedvärderar dem och anklagar dem för att vara ”månadsperiodens och barnsängens lärde”, ”makthavarnas lärde”, ”regeringens klerker” och kompromissare.