4. Därför upphörde nattbönen i samling

[5] Orsaken till att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutade be nattbönen i samling resten av månaden, var att han befarade att de skulle åläggas den bönen. Något sådant skulle de emellertid inte klarat av, vilket nämns i ´Â’ishahs hadîth hos bland andra al-Bukhârî och Muslim1.

Efter hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död försvann den oron i och med att föreskriften hade fulländats. Ramadhân-nätterna kunde numera återigen bes i samling. Den ursprungliga domen förblev, det vill säga att nattbönen bes i samling, varför ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) återupplivade den, vilket nämns i al-Bukhârîs ”as-Sahîh” och andra2.

1 Se ”at-Tarâwîh”, sid. 12-14.

2 Se ”at-Tarâwîh” och Ibn ´Abdil-Barrs och andras tal kring den i den föregående referensen, sid. 49-52.