4. Därför bekräftar vi dessa egenskaper

[6] Allâh är En och ingen är lik Honom. Vi liknar inte Honom vid Hans skapelse och Vi föreställer oss inte Honom. Intellektet klarar inte av att föreställa sig Hans egenskaper. Fjärran är Allâh från allt som intellektet föreställer sig.

Han lever med liv, vet med vetskap, förmår med förmåga, hör med hörsel, ser med syn, talar med tal, vill med vilja, befaller med befallning och förbjuder med förbud.

Vi bekräftar att Han skapade Âdam med Sin hand eftersom Han (ta´âlâ) sade:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”2

Han har en högerhand, ty Han (subhânah) sade:

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”3

Han har ett ansikte utifrån Hans ord:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

Allt skall förgå utom Hans ansikte.”4

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”5

Han har en fot baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Herren kommer att placera Sin fot över det så att den säger: ”Det räcker, det räcker.”6

Det vill säga över helvetet. Den är rapporterad av Ahmad, al-Bukhârî, Muslim, Abû ´Îsâ at-Tirmidhî och andra.

Varje natt stiger Han ned till den nedersta himlen baserat på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Varje natt stiger vår Herre ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen återstår av natten.”

Detta är al-Bukhârîs formulering. Denna hadîth har rapporterats av Ahmad, Mâlik, al-Bukhârî, Muslim, Abû ´Îsâ at-Tirmidhî, Abû Dâwûd, Ibn Khuzaymah, ad-Dâraqutnî och andra muslimska imamer.

Han skrattar åt Sin troende slav baserat på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i paradiset.” De sade: ”Hur kommer det sig?” Han sade: ”Den ene strider för Allâhs (´azza wa djall) sak och stupar som martyr. Därefter förlåter Han dråparen som konverterar till islam. Sedan strider han för Allâhs (´azza wa djall) sak och stupar som martyr.”7

Rapporterad av al-Bukhârî och andra.

138:75

25:64

339:67

428:88

555:27

6al-Bukhârî (4848) och Muslim (2846).

7al-Bukhârî (2826) och Muslim (1890).