4. Bönens fjärde villkor

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det fjärde är den upphävda orenheten. Det uppnås via den vanliga tvagningen som åläggs när den bryts.

FÖRKLARING

Att orenheten skall upphävas berör såväl den stora orenheten som den lilla. Den bedjande måste nämligen vara ren. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Bönen godtas inte utan ett rent tillstånd.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Ingens bön godtas efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”2

Det orena tillståndet upphävs med befintligt vatten. Om det inte finns vatten eller om det inte går att bruka det, får tayammum tillämpas.

1Muslim (224).

2al-Bukhârî (135) och Muslim (225).