4. Bönen i en båt

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om bönen i en båt. Han sade:

”Be stående i den om du inte befarar att drunkna.”1

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade kommit upp i åldern brukade han stödja sig mot en pelare i bönen.2

1al-Bazzâr (68), ad-Dâraqutnî och ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî i ”as-Sunan” (2/82). Den är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med.

Kuriosa:

Domen för bönen i ett flygplan är som bönen i en båt. Den som kan skall be stående. Annars får man sitta och be och gestikulera med angiven Rukû´ och Sudjûd.

2Abû Dâwûd och al-Hâkim som tillsammans med adh-Dhahabî sade att den är autentisk. Jag har nämnt den i ”as-Sahîhah” (319) och ”al-Irwâ’” (383).