4. Barnet skall omges av islam och arabiskan

Utmed detta ger jag dessa goda och fina sidor till varje muslim som har fått ett muslimskt barn så att jag kan visa honom vägen till en namngivning som är överensstämmande med profetkallets vägledning och ljus och det arabiska språket. Däri har han en tidig belöning för att ha gjort ett fint namnval och hållit fast vid islam och Sunnah. Det medför välsignelse för hans, hans barns och hans samfunds del. Likaså belönas han för att ha frigjort sig själv från den förvandlande och förödmjukande underordningen som framgår i efterlikning och dåliga namn. De låter kanske fint, men i själva verket bär de på nedriga betydelser. Han frigör sig själv från de antågande värderingarna som bekrigar hans religion, karaktär och språk och fyller honom med allt möjligt för att han skall släppa sin muslimska stolthet så att han kan medverka gratis i ett projekt som försvagar och besvärar hans samfund samt orsakar dess slakhet.