4. Barnet ska veta sin religion

Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Hanbalî (d. 1206)

Ta´lîm-us-Sibyân at-Tawhîd, sid. 16-17

Fråga 5: Vad har du för religion?

Svar: Islam. Islam betyder att man underkastar sig Allâh genom att dyrka bara Honom, underordna sig Honom genom att lyda Honom, älska muslimerna och avsvära sig avgudadyrkarna. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är den enda religionen islam.”1

Allâh (ta´âlâ) sade också:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

”Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”2

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Islam är att du vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, ber, betalar allmosa, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att genomföra det.”3

13:19

23:85

3al-Bukhârî (4777) och Muslim (102).