4. Ansiktet är ett behag som inte får synas

Den tredje: Allâh (ta´âlâ) förbjöd helt att behagen syns frånsett de behag som inte går att dölja såsom ytterplaggen. Därför sade Han:

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

”… än vad som [anständigtvis] kan vara synligt…”

Han sade inte ”… än vad de visar…”. Därefter förbjöd Han att behagen syns en andra gång och undantog männen som får se dem. Det bevisar att det första behaget skiljer sig från det andra behaget. Det första behaget är det ytliga som alla kan se och som inte går att dölja. Det andra behaget är det dolda som hon förskönar sig med. Om alla fick se det andra behaget så skulle det inte finnas någon känd mening med generaliseringen i det första fallet och specificeringen i det andra fallet.