4. Allmän tro på änglarna

Tron på änglarna innebär att varje ängel som nämns av Allâh i Qur’ânen eller i den autentiska Sunnah skall betros. Ahl-us-Sunnah tror på dem allesammans. Några av dem är Djibrâ’îl, Mîkâ’îl, Isrâfîl, Dödsängeln och Eldens väktare. De tror specifikt på de änglar som nämns specifikt. De tror generellt på de änglar som nämns generellt liksom änglarna som bär på tronen och änglarna som omger den. De tror på att Allâh har änglar som bär på tronen, änglar som omger tronen, änglar som skyddar oss, änglar som vakar över oss, Djibrâ’îl, Mîkâ’îl och Isrâfîl. De tror på dem allesammans och att de är Allâhs slavar. Allâh (ta´âlâ) sade:

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

”De är Hans slavar som Han har bevisat stor heder; de talar inte förrän Han har talat, och de handlar [bara] när Han befaller.”1

De är Allâhs bästa slavar. Dock anser Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah att troende människor är bättre än änglarna. Ahl-us-Sunnah är enade om att troende människor är bättre än änglarna eftersom de ansvarar för sina handlingar och prövas av lustar. Om de tror och följer rätt väg är de bättre än änglarna ur den synvinkeln.

121:26-27