4. al-Khatîb al-Baghdâdî klargör Salafs dogm om egenskaperna

15 – al-Mubârak bin ´Alî as-Sayrafî underrättade oss: Abûl-Hasan Muhammad bin Marzûq bin ´Abdir-Razzâq az-Za´farânî underrättade oss: Hâfidh Abû Bakr Ahmad bin ´Alî bin Thâbit al-Khatîb underrättade och sade:

Beträffande egenskaperna som rapporteras i autentisk Sunnah, så var Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) dogm om dem att bekräfta och framföra dem ordagrant och dementera föreställning och liknelse. Detta ämne grundas på att tal om egenskaperna är som tal om essensen, helt och fullt.

Om det är välkänt att bekräftelse av Herren (´azza wa djall) är en bekräftelse av Hans existens, inte av en begränsning eller en beskaffenhet, så är även bekräftelse av Hans egenskaper en bekräftelse av deras existens, inte av en begränsning eller en beskaffenhet.

Om vi säger att Allâh (ta´âlâ) har hand, hörsel och syn, så har vi bekräftat egenskaper som Allâh (ta´âlâ) har bekräftat åt Sig själv. Vi säger inte att hand betyder styrka eller att hörsel och syn betyder kunskap. Vi säger inte att de är kroppsdelar och inte heller liknar vi dem vid händer, hörsel och syner som är kroppsdelar och verktyg för handlingar. Uppenbarelsen har bara nämnt dem i bekräftande form. Också är det obligatoriskt att avfärda liknelse, ty Han (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

… och ingen finns som kan liknas vid Honom.”2

142:11

2112:4