4. al-Albânî och det hedniska samhället

För det andra var al-Albânîs (rahimahullâh) syfte med citatet avvisning av ett särskilt sammanhang och en dogm som hade fått fäste i vissa samhällen. Den som läser al-Albânîs (rahimahullâh) förord till ”Mukhtasar-ul-´Uluww” inser det. Det framgår bland annat när han avvisade dem som dementerar Allâhs (ta´âlâ) höghet och klargjorde att de består av två typer: en grupp säger att Han är överallt och en grupp säger att Han är varken uppe, nere, till höger, till vänster, framme, bak, innanför skapelsen eller utanför skapelsen. Därtill sade han:

”Vissa lägger till att Han är varken sammanbunden med skapelsen eller distanserad från den.”

Sedan sade han:

”Det är mycket beklagligt att den första ideologin råder bland alla idag i det här landet1. Du kan knappt sitta med någon utan att du hör folk säga att Allâh finns överallt. Andra säger att Allâh befinner Sig i allt befintligt. När du avvisar den åsikten ändrar de sig snabbt och säger att Han är överallt med Sin kunskap, som om det är en Qur’ân-vers eller en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som skall tolkas.”2

Människor har fel uppfattning eftersom de tillämpar falska tolkningar till Qur’ânen och Sunnah och ignorerar Salafs förståelse. Därefter sade han:

”Dessa stackare vet inte att samma sak sägs och betros av Djahmiyyah och Mu´tazilah. När du hör dem förklara sig och säga att Allâh är överallt med Sin kunskap, börjar du tänka väl om dem. Dock inser du snabbt hur fel du hade när profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fråga till slavinnan dyker upp:

Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”3

När du ställer den här frågan till såväl lekmännen som de lärda ger de fördömande blickar tillbaka. Antingen är de okunniga eller också låtsas de vara okunniga om att det var profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som lade grunden till den frågan.”

Efter det fortsatte han – må Allâh belöna honom väl – med sin långa avvisning och sade:

”Ser du inte doktorn säga i förordet till sin bok ”Bâtin-ul-Ithn” när han klargör lösningen på muslimernas splittring:

”Jag anser att vi alla tror på att Allâh är en enda gud som saknar partner, att godhet och makt ligger i Hans hand och att Han förmår allting.”4

al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Jovisst tror vi på Allâh, men de troendes tro varierar å det grövsta. Tron på Allâhs höghet är det klaraste beviset på det.”

Sedan fortsatte han med sin långa avvisning vari han citerade Sayyid Qutb. Hans syfte var att avvisa doktorn som hävdade att människor inte är i behov av att dogmen klargörs, ty alla är troende. Istället menade han att deras största problem ligger i förstörda karaktärer. Efter det sade han (rahimahullâh):

”Oavsett om du håller med oss eller inte om den här dogmen, så representerar båda grupperna miljontals muslimer sedan flera hundra år tillbaka. Och i gruppen som tror på frågan och svaret i den omnämnda hadîthen finns Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, hans granskande elev Ibn Qayyim-il-Djawziyyah och alla våra bröder Hanâbilah idag som är anhängare till Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Enligt dig inkluderas båda grupperna av dina ord:

”Jag anser att vi alla tror på att Allâh är en enda gud som saknar partner, att godhet och makt ligger i Hans hand och att Han förmår allting.”

Vad mig beträffar, så anser jag att även om de båda grupperna besitter islamisk etik så kommer de fortsätta säga till varandra direkt eller indirekt:

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

”Helt säkert är det så att det antingen är vi eller ni, som följer rätt väg eller som helt och hållet har gått vilse.”5

Jag tror att doktorn vet att någon av de två grupperna är vilsen – och sakfrågan är inte etisk; den är ideologisk och dogmatisk. Båda grupperna representerar miljontals muslimer idag, både i den här frågan och andra dogmatiska frågor. Behöver inte dessa människor studera dogm?”

Detta klargör att det omtalade hedniska samhället syftar på hans ord:

”Det är mycket beklagligt att den första ideologin råder bland alla idag i det här landet…”

1Han menar naturligtvis Syrien.

2Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 53-54

3Muslim (537).

4Sid. 9

534:24