396. Trycks alla i graven?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/468-470)

Fråga: I samband med att en följeslagare dog närvarade 70.000 änglar vid hans begravning, och när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begravt honom sade han:

”Han blev tryckt, därefter släpptes han.”1

Får alla uppleva det?

Svar: Följeslagaren du syftar på var Sa´d bin Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh), Aws ledare. Han var allierad med Banû Quraydhah som bedrog profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Efter bedrägeriet gick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut i strid mot dem och belägrade dem minst tjugo nätter. Då det fått nog av belägringen vädjade de om att få bli dömda av Sa´d bin Mu´âdh, något profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beviljade dem. Under tiden låg Sa´d bin Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) sårad i ett tält i moskén. Han hade sårats i armen under Vallgravskriget varefter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ordnat ett tält åt honom i moskén. Då han (radhiya Allâhu ´anh) hört att Banû Quraydhah brutit sitt avtal sade han:

”Allâh! Låt mig inte dö förrän Du låter mig glädjas av dem.”

Det vill säga att han ville att de straffades för det brutna avtalet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade bud efter honom som berättade för honom att hans allierade ville bli dömda av honom. Ridande på en åsna, begav sig Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské till Banû Quraydhah. Då han kommit fram sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Gå upp till er ledare.”

De gick upp och tog ned honom. De judiska ledarna samlades runt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att Sa´d bin Mu´âdh skulle döma dem. De hade hoppats på att han skulle döma dem liksom ´Abdullâh bin Ubayy dömde Banûn-Nadhîr. Det fanns dock skillnad mellan ´Abdullâh bin Ubayy, som var hycklarnas ledare, och Sa´d bin Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh). Då Sa´d dömt att alla krigförande män skulle avrättas och kvinnor och barn tillfångatas, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Han har dömt dem med samma dom som Allâh har dömt dem med ovanför de sju himlarna.”2

Så verkställdes domen. Därefter förblödde Sa´d bin Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) varefter han dog. Han dog efter att Allâh bönhört hans bön och glatt honom med dem. Det har rapporterats autentiskt att Herrens (´azza wa djall) tron skakade i samband med hans död3. Hassân bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Aldrig har vi hört att Allâhs tron skakat för en död

förutom för Sa´d, Abû ´Amr

Vad trycket beträffar, så har det rapporterats att graven tryckte honom, men jag har för mig att den är svag. Ty autentiska hadîther gör gällande att när den döde utfrågas av de två änglarna i graven och svarar rätt, vidgas hans grav. Om hadîthen skulle vara autentisk, åsyftar den det första som sker i graven; den trycker den döde varefter graven utvidgas. Det sägs att graven trycker den troende liksom en barmhärtig moder kramar sitt barn. Det vill säga att trycket varken smärtar eller besvärar. Vi ber Allâh att Han låter oss och er tillhöra de lyckliga.

1an-Nasâ’î (2054). Autentisk enligt al-Albânî (2054).

2al-Bukhârî (3043), Muslim (1768) och Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 769-770, av Ibn Mandah.

3al-Bukhârî (3803) och Muslim (2466).