395. Vad är domen för att vredgas av en olycka?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/467-468)

Fråga: Vad är domen för att vredgas av en olycka?

Svar: Människor upplever olyckor på fyra sätt:

1 – Vrede. Vreden består av flera typer:

Den första: Vreden tar plats i den olycksdrabbades hjärta. Han känner ilska mot sin Herre för vad Han har bestämt för honom. Det är förbjudet och kan leda till otro. Han (ta´âlâ) sade:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

”Det finns även den bland människorna som dyrkar Allâh, fastän han står på gränsen; om gott kommer honom till del, känner han lugn och tillförsikt, men om han sätts på prov, gör han helt om; på detta sätt förverkar han sitt liv både på jorden och i evigheten. Detta är en ohjälplig och total förlust.”1

Den andra: Vreden tar plats i den olycksdrabbades mun. Han ber om förbannelse, undergång och liknande. Det är också förbjudet.

Den tredje: Vreden tar plats i den olycksdrabbades kroppsdelar. Han slår sig på kinderna, river sönder sina kläder, sliter sitt hår och annat. Allt det är förbjudet och går emot det obligatoriska tålamodet.

2 – Tålamod. Tålamod är likt poetens ord:

Tålamod är som det låter; det smakar bittert

men dess följder är sötare än honung

I början är det svårt att härda, men man kämpar. Den olycksdrabbade föraktar det som drabbar honom, men hans tro skyddar honom mot vrede. Han ser alltså inte likgiltigt på olyckan. Tålamod är obligatoriskt eftersom Allâh (ta´âlâ) befallde tålamod:

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Och lyd Allâh och Hans sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Allâh är med de uthålliga.”2

3 – Nöje. I detta fall är människan nöjd med olyckan som drabbat henne. Hon ser likgiltigt på den och besväras inte av den. Den berör henne inte något anmärkningsvärt. Enligt den övervägande åsikten är denna egenskap rekommenderad och inte obligatorisk. Skillnaden mellan nöje och tålamod är uppenbar. Den nöjde ser likgiltigt på olyckan medan den tålmodige besväras av den, ändock med tålamod.

4 – Tacksamhet. Detta är den högsta nivån. Den olycksdrabbade tackar Allâh (ta´âlâ) för olyckan som har drabbat honom. Ty han vet att den stryker hans synder och kanske till och med bibringar belöning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en muslim som drabbas av trötthet, möda, sjukdom, sorg, bekymmer eller ens en törn som han sticker sig på, utan att Allâh stryker bort hans synder för dem.”3

122:11

28:46

3al-Bukhârî (5641-5642).