393. Är den nervsjuke myndig?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/465)

Fråga: Enligt läkarna lider en person av kronisk nervsjukdom. Till följd av sjukdomen skriker han på sina föräldrar, bryter med sina anhöriga och lider av oro, blyghet och rädsla. Slipper han därmed de föreskrivna förpliktelserna?

Svar: Han slipper inte de föreskrivna förpliktelserna så länge han bibehåller sitt sinne. Först när han förlorar sitt sinne och kontroll över det anses han vara ursäktad. Jag råder honom att åkalla Allâh (´azza wa djall) mycket, erinra sig Honom och be Honom om förlåtelse. Jag rekommenderar honom också att be Allâh om skydd mot Satan när han börjar bli arg. Förhoppningsvis botar Allâh honom.