392. Får personen som dör av onda ögat extra belöning?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/442-443)

Fråga: Får personen som dör av onda ögat extra dygd eller belöning?

Svar: Det vet jag ingenting om. Onda ögat är något Allâh prövar Sina slavar med. Möjligtvis kan personen liknas vid den som drunknar eller brinner ihjäl. Förhoppningsvis går det bra för den döde i alla fall, men jag kan dock inte fastställa något.