391. Goda handlingar dedicerade till dödas själar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/454)

Fråga: När vissa människor gör goda handlingar säger de att de dediceras till en död persons själ som är bland oss?

Svar: Det är helt onödigt att säga eftersom handlingen avses i vilket fall som helst innan den utförs. Därför är den uttalade avsikten onödig. Däremot hade det varit harmlöst om handlaren sagt: ”Allâh! Låt så-och-så belönas för denna handling.”

Det är emellertid inte tillåtet att säga att den dödes själ är bland oss. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

”Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall tillfrågas om detta.”1

Vi vet inte om den dödes själ är bland oss eller i oss. Till följd därav är det otillåtet att tala på det viset.

117:36