390. Allâh glömmer inte

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/453-454)

Fråga: När vissa människor blir frågade om någon som nyligen dött säger de: ”Allâh kom på honom.” Vad är domen för det?

Svar: Om de syftar på att Allâh påminde Sig om honom och sedan tog hans liv, är det otro. Ty det fordrar att Allâh (´azza wa djall) glömde bort honom. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) glömmer inte alls. Som Mûsâ (´alayhis-salâm) sade till Farao när denne frågade honom:

فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

”Hur är det då med de släkten som levde före oss?” Han svarade: ”Kunskapen om dem finns hos min Herre, i en skrift; min Herre begår aldrig ett misstag och Han glömmer ingenting.”1

Och om personen är okunnig och menar bara att Allâh tog hans liv, så är det inte otro. Dock måste han sluta tala på det viset eftersom det kan förstås på ett sätt som fordrar att Skaparen (´azza wa djall) är nedsatt. Istället för att tala så får han säga att Allâh tog hans liv och liknande.

120:51-52