39. Vilka folkgrupper uppstod efter utvandringen?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 107

Fråga 39: Vilka folkgrupper uppstod efter utvandringen?

Svar: I Makkah återstod krigförande hedningar och svaga troende som inte klarade av att utvandra. I Madînah uppstod troende som älskade och hatade för Allâhs sak, det vill säga Utvandrarna och Hjälparna, judar och hycklare. När dessa mötte de troende, sade de: ”Vi är troende”; men när de blev ensamma med sina djävlar, sade de: ”Visst följer vi er.”