39. Qur’ân-läsningen i Witr

7 – Witr

I första Rak´ah läste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kapitlet ”al-A´lâ”, ”al-Kâfirûn” i andra och ”al-Ikhlâs” i tredje1. Ibland lade han till kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs”2.

Det kunde även hända att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste hundra verser ur kapitlet ”an-Nisâ’” när han bad Witr3.

Beträffande de två Raka´ât efter Witr4, så läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kapitlen ”az-Zalzalah” och ”al-Kâfirûn”5 i dem.

1an-Nasâ’î och al-Hâkim som autentiserade den.

2at-Tirmidhî, Abûl-´Abbâs al-Asamm (2/117) och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

3an-Nasâ’î och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

4Dessa två Raka´ât har bland annat bekräftats i Muslims ”as-Sahîh”. De går dock emot hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Låt Witr vara er sista bön på natten.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. De lärda har försökt kombinera dem båda på olika sätt. Jag kan dock inte se vilket som är mest korrekt och därför är det säkrast att följa ordern och inte be dem och Allâh vet bättre.

Därefter hittade jag en autentisk hadîth som befaller två Raka´ât efter Witr och därmed enas ordern med praxisen och att det är föreskrivet för alla människor att be de två Raka´ât. Det innebär att den första ordern tyder på en rekommendation och på så sätt finns det ingen motsägelse. Jag har nämnt den i ”as-Sahîhah” (1993) och lov och pris tillkommer Allâh.

5Ahmad, Ibn Nasr, at-Tahâwî (1/202), Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân med en god och autentisk berättarkedja.