39. Maken skall vara nöjd med sin maka

Till makans rättigheter över maken hör att han nöjer sig med det hon har att ge sett till hennes läggning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ta väl hand om kvinnorna. Kvinnan har skapats av ett revben. Den snedaste biten på revbenet är den högsta. Om du skall rätta till det så kommer du att knäcka det, och om du skall låta det vara så kommer det att förbli snett. Se därför till att ta väl hand om kvinnorna.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Kvinnan har skapats av ett revben och hon kommer aldrig att bli riktigt som du vill. Om du skall njuta av henne så får du njuta av henne medan hon besitter sin snedhet, och om du skall rätta till henne så kommer du att knäcka henne; hennes knäck är hennes skilsmässa.”2

Syftet med detta är att mannen vet hur kvinnan är lagd och att han behagas av det han får sett till hennes läggning. Han skall inte ålägga henne mer än vad hon är kapabel till. Han skall ha tålamod med hennes snedsteg, ty hon är skapad av ett revben.

1al-Bukhârî (3331) och Muslim (1468) och formuleringen är Muslims.

2al-Bukhârî (3331) och Muslim (1468).