39. Innovatörernas öknamn till Ahl-us-Sunnah

Det hör till Allâhs (ta´âlâ) vishet att låta varje profet mötas av fientlighet från de obotfärdiga syndarnas sida. Med ord och handling lockar de från sanningen på alla sätt och vis. De använder sig av olikartade konspirationer, tvivel och falsk propaganda. Allâh låter det ske för att sanningen skall klargöras, förtydligas och segra över lögnen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare råkade ofta ut för sådant. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرً

”Och ni skall få höra många skymford från dem som fått ta emot uppenbarelser före er och från avgudadyrkarna.”1

De orättfärdiga avgudadyrkarna gav profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare flera öknamn. De kallades för magiker, galningar, siare, lögnare och annat.

I och med att de lärda och troende är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arvingar, utsatte skolastiker och innovatörer dem för detsamma som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare fick uppleva med avgudadyrkarna. Varje grupp gav Ahl-us-Sunnah öknamn som de inte hade något att göra med. Antingen hittade de på dessa öknamn utav okunnighet då de verkligen trodde att de hade rätt och Ahl-us-Sunnah fel, utav onda uppsåt då de ville locka från Ahl-us-Sunnah eller också utav fanatism för egen dogm om än de visste att den är fel.

Djahmiyyah och andra Mu´attilah kallar Ahl-us-Sunnah för ”Mushabbihah”. De påstår att den som bekräftar Allâhs egenskaper har liknat Honom vid skapelsen.

Râfidhah kallar Ahl-us-Sunnah för ”Nawâsib” för att de älskar Abû Bakr och ´Umar på samma sätt som de älskar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt. De hävdar att den som älskar Abû Bakr och ´Umar hatar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt. Därför säger de:

”Ingen kärlek utan hat.”

Det vill säga att man inte kan älska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt förrän man hatar Abû Bakr och ´Umar.

Qadariyyah kallar Ahl-us-Sunnah för ”Djabriyyah”. Ty dessa Qadariyyah menar att tron på ödet är fatalism.

Murdji’ah kallar Ahl-us-Sunnah för ”tvivlare” därför att de sistnämnda förbehåller sin tro. Tron utgörs endast av hjärtats bekräftelse varför förbehållen tro tyder på tvivel. Det är Murdji’ahs dogm.

Skolastiker och logiker kallar Ahl-us-Sunnah för ”Hashwiyyah”, vilket betyder att det inte finns något gott i dem. De kallar dem även för ”ogräs” då det inte heller finns något gott i det. Också kallar de dem för ”avskum” på grund av smutsen som det bär på. Logikerna anser att den som inte begriper logik är osäker på sin sak. De menar att han är en i mängden som det inte finns något gott i. Men kunskapen som de är så stolta över kan inte alls ersätta sanningen. Shaykhen (rahimahullâh) sade i ”ar-Radd ´alâl-Mantiqiyyîn”:

”Jag har alltid vetat att den smarte inte behöver grekisk logik på samma sätt som den inte heller gagnar den dumme.”2

13:186

2Madjmû´-ul-Fatâwâ (3/52).