39. Ingen kan häva Allâhs beslut

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

37 – Ingen kan avvisa Hans beslut, sinka Hans dom eller överväldiga Hans order.

FÖRKLARING

إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1

وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Allâh ensam dömer och ingen kan tillfoga något till Hans beslut; Han är snar att kalla till räkenskap.”2

När Allâh (´azza wa djall) beslutar något kan ingen förhindra det, till skillnad från skapelsen vars order kan både hävas och annulleras. Ingen kan överväldiga Allâhs universella påbud. Dock är det möjligt att Hans föreskrivna påbud annulleras och opponeras. Så prövar Allâh skapelserna för att belöna respektive straffa dem utefter det.

119:35

213:41