39. Grötexpeditionen

Abû Sufyân hade återvänt till Makkah efter nederlaget vid Badr. Han svor att inte tvätta håret förrän han hade gått ut i krig mot Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han begav sig med 200 ryttare och slog läger vid Taraf-ul-´Uraydh. Där övernattade han en natt hos Sallâm bin Mishkam av Nadhîr-stammen. Han gav honom att dricka och försåg honom med nyheter. Morgonen därpå befallde han att småväxta palmer huggs ned och dödade en man från Ansâr och hans bundsförvant. Därefter återvände han.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade varit på sin vakt. Han och de troende gick ut på jakt efter honom och kom fram till Qarqarat-ul-Kudr, men då hade Abû Sufyân och idoldyrkarna redan försvunnit. De beslagtog stora mängder av deras proviant däribland gröt därav namnet ‘Grötexpeditionen’. Det utspelade sig i Dhûl-Hidjdjah år 2. Sedan red han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbaka till al-Madînah. Vid det skedet lät han Abû Lubâbah vara ställföreträdare i staden.