39. Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till strykningen ovanpå läderstrumporna?

Fråga 39: Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till strykningen ovanpå läderstrumporna?

Svar: Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor i frågan. Vi måste känna till principen som säger att det som gäller männen gäller även kvinnorna och det som gäller kvinnorna gäller även männen tills motsatsen bevisas.