39. Dygden i att förlora två barn

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Abû Hassân som sade:

”Mina två söner hade dött. Jag frågade Abû Hurayrah om han hade hört något från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kunde få oss på humör efter våra döda. Han sade: ”Ja: ”Deras barn är paradisets unga. De kommer att få träffa sina fäder – eller sina föräldrar – och ta tag i deras kläder – eller händer – på samma sätt som jag tar tag i dina kläder och inte släppa taget förrän Allâh för in dem och deras fäder i paradiset.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till kvinnorna:

”Det finns inte en kvinna bland er vars tre barn dör utan att de kommer att skydda henne från Elden.” Då sade en kvinna: ”Två då?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Och två.”