39. Dygden i att förlora två barn

Abû Hassân Muslim bin Khâlid al-A´radj sade:

“Jag sade till Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh): “Mina två söner hade dött. Du har inte hört något från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kan få oss på bättre humör efter våra döda?” Han sade: ”Jo: “Deras barn är paradisets larver. De kommer att få träffa sina fäder – eller sina föräldrar – och ta tag i deras kläder – eller i deras händer – på samma sätt som jag tar tag i din klädkant och inte släppa taget förrän Allâh för in dem och deras fäder i paradiset.”1

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till kvinnorna:

”Det finns inte en kvinna bland er som förlorar sina tre barn, utan att de kommer att vara hennes skydd mot Elden.” Då sade en kvinna: ”Två då?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Och två. Och två. Och två”2

1Muslim (2635), al-Bukhârî i “al-Adab al-Mufrad” (1/231) och Ahmad (2/488).

2al-Bukhârî (10), (1249) och (7310) och Muslim (2633).