39. Domen för uppror mot den muslimske ledaren

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Den som revolterar mot en muslimsk makthavare som människorna är enade kring och med på hans kalifat oavsett tillvägagångssätt, med nöje eller med våld, har splittrat muslimerna och motsagt rapporteringarna från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om revoltören dör i det tillståndet, dör han den hedniska tidens död.”

FÖRKLARING

Det är inte tillåtet att revoltera mot den muslimske ledaren ehuru han trotsar Allâh och är syndig. Det finns två sorters revolter:

1 – Praktisk revolt och strid.

2 – Muntlig, provocerande och eggande revolt. ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider, när någon prioriteras före oss och att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”1

Det finns många och välkända hadîther i ämnet. Bland annat sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som revolterar mot ledaren och dör, dör den hedniska tidens död.”2

Det finns som sagt många och välkända hadîther i ämnet.

Det är också revolt att ta upp ledarnas dåliga sidor, förtala dem, fördöma dem bland folkmassor och nedvärdera dem. Det tillvägagångssättet medför väldiga faror och stora skador däribland olydnad mot makthavarna och praktiskt uppror. Ett praktiskt uppror innebär spillt blod, ärekränkning, avskurna vägförbindelser och skräck.

Studenter! Frukta Allâh sett till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund! Låt er inte luras av politiskt lagda människor. Vårt land3 är ett muslimskt land. Det bryr sig om Tawhîd, styr med Allâhs föreskrift och sprider dess rättvisa. Vi ber Allâh vägleda dess myndigheter till allt gott. Vi säger inte att det är felfritt. Det finns tvivelsutan fel, men dessa fel måste korrigeras på ett sätt som är nyttigt och oskadligt, liksom hemliga råd och dylikt.

Jag vill inte fördjupa mig i detta. Jag ger bara indikationer och påpekar innovatörernas fel. Förhoppningsvis gagnar Allâh med dem och skyddar oss mot innovationernas och innovatörernas ondska – Han är givmild och generös.

1al-Bukhârî (7056) och Muslim (1709).

2al-Bukhârî (7053) och Muslim (1849).

3Saudiarabien – må Allâh skydda det mot allt ont.