39. Den nionde typen av föraktfulla namn

9 – Den nionde typen av föraktfulla namn är sammansatta namn som Muhammad Ahmad och Muhammad Sa´îd. I det här fallet är Ahmad förnamnet medan Muhammad är i välsignande syfte. Sådana namn orsakar även förväxling varför de inte var kända på Salafs tid. De kom till bland de senare generationerna.

Samma dom har namn som bifogas namnet ”Allâh” som Hasbullâh, Rahmatullâh och Djabrullâh. Det enda undantaget är namnet “´Abdullâh” som är det mest älskade namnet av Allâh.

Detsamma gäller namn som bifogas sändebudet som Hasb-ur-Rasûl och Ghulâm-ur-Rasûl.