39. De ursäktar sina egna och kritiserar andra

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 189

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

39 – Stackars den som gör fel och inte tillhör al-Ikhwân al-Muslimûn. Stackars den personen – som de kommer att förtala honom! Men om någon ur deras led förfelar, kommer de att hitta på alla möjliga ursäkter för honom. De kommer att säga att han har gagnat muslimerna så mycket, att hans fel är som en droppe i havet i jämförelse med allt gott som han har gjort och att vi är avundsjuka på honom. Ett bra exempel på det är deras ursäkter för Sayyid Qutbs dogmatiska fel. De säger att han var en författare som inte var kunnig inom dogm. Där sade ni det själva! Ni låter en ignorant vara er imam!