39. De bästa följeslagarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Det här samfundets bästa människor efter dess profet är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb och därefter ´Uthmân bin ´Affân. Vi prioriterar dessa tre liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade dem enstämmigt.

Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, az-Zubayr, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf, Sa´d och Talhah. De var alla berättigade till kalifatet och alla var ledare. Vårt bevis för det är Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) ord:

”På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade vi anse Abû Bakr vara bäst, därefter ´Umar och därefter ´Uthmân. Sedan sade vi inget mer.”

FÖRKLARING

Dessa är de tre rättfärdiga, gudfruktiga och förnäma kaliferna. Såhär lyder deras ordning i såväl kalifat som i dygd. Abû Bakr var den bäste och förste av de renläriga kaliferna, sedan ´Umar i dygd och kalifat, sedan ´Uthmân i dygd och kalifat och sedan ´Alî bin Abî Tâlib i dygd och kalifat, efter att han svurits in som kalif.

Ansedda lärde är enade om denna rangordning i deras kalifat och dygd. De skiljer sig från Râfidhah som överdriver med ´Alî bin Abî Tâlib och hans hus. Râfidhah ljuger och är kättare. De dömer utifrån sina lustar och besitter grava dogmer som fastslår deras hemska otro. Den som vill veta mer får hänvisa till böcker om religioner och sekter.

De skiljer sig också från respektlösa Khawâridj som beskyller ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och mot honom lojala följeslagare för otro. Khawâridj är ett förtryckande och överskridande folkslag som orätt beskyller människor för otro.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är i mitten, mellan Râfidhah och Khawâridj, och erkänner de fyra kalifernas kalifat utifrån den kända ordningsföljden. Efter att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) hade dött kom det utsedda samrådet fram till att ´Uthmân skulle efterträda honom. Därom tyckte ingen annorlunda. Därefter bröt prövningen ut och Ahl-us-Sunnahs åsikt i sakfrågan är allom bekant; den som hade rätt fick två belöningar och den som hade fel fick en belöning och ett förlåtet fel. Således får ingen förtala Mu´âwiyah, Talhah, az-Zubayr, ´Alî bin Abî Tâlib eller deras respektive följe. Inte heller är det tillåtet att ge egna åsikter om deras konflikter. Så lyder Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. De respekterar dessa förnäma människors heder och försöker tolka deras incidenter på bästa sätt. Deras motto är som de första Salafs dito: Den som hade rätt fick två belöningar och den som hade fel fick en belöning och ett förlåtet fel. Enligt denna princip har alla Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm fastställts.