39 – Bevis för Raghbah, Rahbah och Khushû´

Bevis för Raghbah, Rahbah och Khushû´ är Hans (ta´âlâ) Ord:

كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

”De tävlade om att göra gott och anropade Oss med hopp och fruktan och visade Oss stor ödmjukhet och undergivenhet.” (21:90)


FÖRKLARING

 

Raghbah (hopp) är kärlek till att uppnå något omtyckt.

Rahbah (fruktan) är fruktan som leder till att fly från det befarade. Det rör sig nämligen om en fruktan som är sammanbunden med handling.

Khushû´ (ödmjukhet och undergivenhet) är anspråkslöshet till Allâhs väldighet på så sätt att man underkastar sig Hans universella och föreskrivna beslut.

I denna ädla vers beskriver Allâh (ta´âlâ) Sina uppriktiga tjänare med att de tillber Allâh med hopp, fruktan och ödmjukhet och undergivenhet. I denna mening omfattas tillbedjan av tillbedjan i förfrågan och tillbedjan i dyrkan. De ber till Allâh i hopp om det Han har och Hans belöning, samtidigt som de fruktar Hans straff och konsekvenserna av sina synder. En troende bör i sin strävan till Allâh (ta´âlâ) befinna sig mellan fruktan och hopp. Hoppet skall vara starkare när det är dags för att dyrka, för att sporras och hoppas på dess godtagande, medan hans fruktan skall vara starkare då han vill utföra en olydnad så att han flyr från den och undkommer dess straff.

Vissa lärda har sagt att hoppet skall vara starkare i sjukt tillstånd medan fruktan skall vara starkare i friskt tillstånd. Den sjuke är psykiskt svag och är kanske nära döden och dör medan han tror gott om Allâh (´azza wa djall). Och om han är frisk, är han aktiv och hoppas på ett långt liv. Följaktligen får det honom att begå synder och vara arrogant. Då skall fruktan vara starkare för att undkomma allt detta.

Dessutom har det sagts att hoppet och fruktan skall vara på samma nivå så att inte hoppet leder honom till att känna sig trygg från Allâhs straff, på samma sätt som fruktan inte skall få honom att tappa hoppet om Allâhs nåd. Båda dessa egenskaper är dåliga som orsakar undergång av dess utövare.