39. Besökarens bön för värden

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Âdâb-uz-Zifâf, sid. 107-108

Anas (radhiya Allâhu ´anh) och andra sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade besöka Hjälparna gick deras barn ut och samlades kring honom. Han bad för dem, strök deras huvuden och hälsade till dem. En gång kom han till Sa´d bin ´Ubâdahs dörr, bad om tillstånd att få komma in och sade:

السَّلام عَلَيْكُمْ وَرحمة الله

”Fred och Allâhs nåd med er.”

Sa´d hälsade tillbaka:

و عليك السلام و رحمة الله

”Och fred och Allâhs nåd med dig.”

Han svarade så tyst att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte kunde höra honom. Slutligen hälsade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tre gånger varefter Sa´d hälsade tillbaka tre gånger, så tyst att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte kunde höra honom. För övrigt brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte hälsa fler än tre gånger; antingen blev han insläppt eller också gick han därifrån. Till sist gick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbaka och Sa´d följde efter och sade: ”Allâhs sändebud! Må mina föräldrar offras för dig! Du hälsade inte en enda gång utan att jag hörde dig. Jag hälsade tillbaka så tyst att du inte kunde höra mig bara för att erhålla mer av din fred och välsignelse. Kom in, Allâhs sändebud.” Han bjöd in honom och lade fram russin till honom. Efter att Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätit klart sade han:

أَفْطرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُم الملائِكَةُ

”Må de fastande bryta fastan hos er. Må de fromma äta av er mat. Må änglarna be för er.”1

1Ahmad, Abû ´Alî as-Saffâr, at-Tahâwî i ”al-Mushkil”, al-Bayhaqî och Ibn ´Asâkir med en autentisk berättarkedja. Via honom rapporterade Abû Dâwûd och Ibn-us-Sunnî som bara rapporterade åkallan. al-´Irâqî autentiserade den i ”at-Takhrîdj” och Ibn-ul-Mulaqqin i ”al-Khulâsah” och dessförinnan ´Abdul-Haqq i ”al-Ahkâm”. Bådadera inleder sina respektive hadîther med åkallan. Också Ibn Mâdjah, at-Tabarânî och al-Khatîb återberättade den via Mus´ab bin Thâbit, från ´Abdullâh bin az-Zubayr som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröt fastan hos Sa´d bin Mu´âdh…”

Mus´ab är dock svag, sade al-Bûsayrî i ”az-Zawâ’id”.