39. Allt vi behöver – Qur’ânen och Sunnah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 41-42

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”2

Detta är Allâhs (´azza wa djall) väg som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Vi förvånas inte över kontroverser. Vi förvånas inte över vilsna sekter och konflikter. Det är ju så Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) gör för att pröva och testa slavarna; vem ska förbli på den raka vägen och vem ska avvika från den? I samband med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bortgång ville han skriva ned en befallning till sina följeslagare, men valde ändå att avstå. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog utan att skriva ned befallningen. Vissa blev ledsna. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) menade att de inte behövde någon skrift då de redan hade Qur’ânen. Det var den skriften Ibn Mas´ûd syftade på när han sade:

Den som vill titta på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förseglade testamente skall läsa verserna:

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Säg: ”Kom, så skall jag läsa vad det är som Allâh har förbjudit er: Avguda ingenting med Honom; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar; döda inte era barn av fruktan för fattigdom – Vi drar försorg om er och om dem – avhåll er från all skamlöshet, både inför andra och i hemlighet; tag inte andras liv som Allâh har förbjudit annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er så att ni använder ert förstånd.”3

Det vill säga att dessa verser ersätter det Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville skriva. Ty sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade ingenting annat än fasthållning vid Qur’ânen. Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Jag lämnar två saker till er. Ni kommer inte att gå vilse så länge ni håller fast vid dem; Allâhs skrift och min Sunnah.”4

Lov ske Allâh för att vi har allt som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde; han befallde oss att vidhålla Qur’ânen och Sunnah.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

2Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

36:151-153

4Mâlik (1594) och al-Hâkim (1/171).