39. Allâhs utsaga och skratt är inte som skapelsens

Detsamma gäller Allâhs utsagor. Allâh säger, men inte som skapelsen. Hans rop är inte som skapelsens rop. Hans tal är inte som skapelsens tal. Allâhs egenskaper tillkommer nämligen enbart Honom. Han bönhör den bedjande och säger:

Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom?”

Han (subhânahu wa ta´âlâ) är givmild och generös, förlåtande och barmhärtig. Sålunda är det obligatoriskt att bekräfta Allâhs egenskaper på ett sätt som tillkommer Honom.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i paradiset.”

Allâhs skratt tillkommer endast Honom. Det liknar inte skapelsernas skratt och egenskaper. Alla Allâhs egenskaper passar endast Honom (djalla wa ´alâ). Tillika sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Vår Herre förvånas över Sina slavars hopplöshet trots att Hans ändring är nära. Han tittar på er när ni har det svårt och är hopplösa. Han börjar skratta eftersom Han vet att er räddning är nära.”

Omständigheterna är på väg att ändras. Människan tappar hoppet och är förtvivlad på grund av svårigheterna medan Allâhs räddning är i själva verket nära.