39. al-Qummîs sjunde förvrängning av al-Baqarah

al-Qummî sade när han förklarade versen:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund.”1

”Det vill säga ett mittens imamer som är ärliga och mellanhänder mellan sändebudet och människorna. Beviset för att versen tilltalar imamerna är Hans ord i kapitlet al-Hadjdj:

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ

”Om detta skall sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna.”2

Det vill säga ni imamer och ni skall vittna mot människorna. Den har egentligen uppenbarats i egenskapen av:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أئمة وَسَطًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens imamer.””3

al-Qummî sade också när han förklarade kapitlet al-Hadjdj:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا

”Troende! Böj ryggar och knän och fall ned på era ansikten och dyrka er Herre och gör gott – kanske skall det gå er väl i händer! Och sträva för Allâhs sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom. Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Ibrâhîms. Det är Han som i gången tid och i denna [Skrift] har kallat er ”muslimer”.”4

”Detta gäller endast Muhammads (´alayhis-salâm) familj. Orden:

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

”Om detta skall sändebudet vittna mot er…”

betyder mot Muhammads familj, medan orden:

وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ

”… och ni skall vittna mot människorna.”

betyder att Muhammads familj skall vittna mot människorna efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). ´Îsâ bin Maryam sade:

وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

”Jag var vittne till deras handlingar så länge jag levde bland dem, men sedan Du kallade mig till Dig är det Du som vakar över dem; Du är vittne till allt som sker.”5

På samma sätt lät Allâh det här samfundet få ett vittne från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj efter hans död så länge någon från den är vid livet här på jorden. När de går bort går mänskligheten under. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har låtit stjärnorna utgöra tryggheten för himlens invånare och min familj tryggheten för mänskligheten.””6

1 – Angående hans ord ”Den har uppenbarats i egenskapen av:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أئمة وَسَطًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens imamer.””

så tilltalar versen sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund och i synnerhet hans ädla följeslagare. Versen tilltalar inte alls imamerna eftersom de levde inte då.

För det andra är tolkningen en lögn mot Allâh och ett beljugande av Honom som sade:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har uppenbarat denna Qur’ân steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”7

För det tredje är förklaringen en lögn mot följeslagarna då de anklagas för att ha förvrängt Qur’ânen.

För det fjärde är förklaringen ett förtal av samstämmigheten om att Qur’ânen är skyddad mot addition och subtraktion.

2 – Versen bevisar samfundets dygd och att det är bättre än alla samfund. Allâh (ta´âlâ) sade:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna.”8

Att samfundet är ett mittens samfund betyder att de är ärliga och att Allâh accepterar deras vittnesbörd mot de andra samfunden. Att tolka ordet ”mittens” i form av att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj är medlare mellan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och människorna är en förvrängning och lögn mot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samt ett sätt att frånta samfundet dess status. Dock har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarat det ordet. Imâm Ahmad rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund.”

”Det vill säga ärliga.”9

Imâm Ahmad rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer Nûh att kallas fram och frågas: ”Har du förkunnat?” Han kommer att säga: ”Ja.” Då kallas hans samfund fram och frågas: ”Har han förkunnat för er?” De kommer att säga: ”Ingen varnare har kommit till oss. Ingen har kommit till oss.” Då sägs det till Nûh: ”Vem vittnar för dig?” Då säger han: ”Muhammad och hans samfund.” Det är betydelsen av Hans (djalla dhikruh) ord:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund.”10

Mitten betyder ärliga. Ni kommer att bli kallade för att vittna om hans förkunnande. Därefter vittnar jag mot er.”11

Versen i kapitlet al-Hadjdj understryker bara det som bevisas i Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund.”

Hadîthen som han nämnde är falsk eftersom den går emot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om följeslagarnas dygd och status när han sade:

”Stjärnorna är himlens trygghet. När stjärnorna försvinner drabbas himlen av det som den är lovad. Jag är mina följeslagares trygghet. När jag försvinner drabbas mina följeslagare av det som de är lovade. Och mina följeslagare är mitt samfunds trygghet. När mina följeslagare försvinner drabbas mitt samfund av det som det är lovat.”12

Så många dygder Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare har som är högre och stabilare än bergskedjor! Inga lögner från Râfidhah och deras anhängare kommer att utplåna dem.

12:143

222:78

3Tafsîr al-Qummî (1/63).

422:77-78

55:117

6Tafsîr al-Qummî (2/88).

715:9

83:110

9Ahmad (3/9).

102:143

11Ahmad (3/32), al-Bukhârî (4487), at-Tirmidhî (2921), an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

12Muslim (2531) och Ahmad (4/399).