389. Är graven den sista vilan?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/453)

Fråga: Vad är domen för att säga att begravningen är den sista vilan?

Svar: Det är förbjudet och otillåtet att säga så. Frasen innebär att graven är slutet, vilket i sig är en dementi av Uppståndelsen. Det är allom bekant bland alla muslimer att graven inte är slutet. Bara folk som inte tror på Yttersta dagen säger att graven är slutet. Enligt dem är graven slutet, men inte enligt muslimerna. Han (ta´âlâ) sade:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

”Ni finner ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar ända till dess ni besöker gravarna.”1

Det sägs att en beduin hörde en person läsa ovanstående vers varvid han sade:

”Jag svär vid Allâh att besökaren stannar inte där för alltid. Efter det besöket kommer en evig vistelse.”

Ty besökaren kommer och går. Uppståndelsen är alltså ett oundkomligt faktum. Således är det obligatoriskt att undvika den frasen. Graven är alltså inte alls den sista vilan utan antingen paradiset eller också helvetet på Domedagen.

1102:1-2