388. Vad är domen för att säga ”Kvarlevenskapet ligger i ditt liv” i kondolerande syfte?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/452)

Fråga: Vad är domen för att säga ”Kvarlevenskapet ligger i ditt liv” i kondolerande syfte? Vad är domen för att dödsboet svarar ”Ditt liv är kvar”?

Svar: Det är okej, men det är bättre att säga:

اصبر و احتسب، فإن لله ما أخذ، و له ما أبقى، و كل شيء عنده بأجل مسمى

”Härda och räkna med Allâhs belöning. Allâhs är det som Han har tagit och det som Han har lämnat och allting varar hos Honom till en viss tidpunkt.”

Det är bättre att slå vakt om profetiska böner, oavsett om det handlar om kondoleanser eller något annat. Om kondoleanserna ändras kommer även svaren att ändras.