387. Får man säga att den döde har förflyttats till Allâhs nåd?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/452)

Fråga: Vad är domen för att säga att en död människa är benådad, täckt i Allâhs nåd (تغمده الله برحمته) eller har förflyttats till Allâhs nåd (انتقل إلى رحمة الله)?

Svar: Det är harmlöst att säga att en död människa är benådad eller täckt i Allâhs nåd. Ty fraserna sägs utav hopp och positivet och inte besked. Detsamma tycker jag om frasen ”Han har förflyttats till Allâhs nåd”; den sägs utav positivitet och inte besked. I och med att frågan hör till de dolda så kan man inte fastställa något. Inte heller ska det sägas att den döde har förflyttats till det högsta sällskapet.