386. Får man säga att en död människa är benådad?

Publicerad: 19.10.06

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/451)

Fråga 386: Får man säga att en död människa är benådad?

Svar: Om man säger att den döde är benådad, förlåten och liknande i fastställande syfte, så är det inte tillåtet. Ty han vet inte om den döde verkligen är benådad eller inte. Människan får inte fastställa något okänt. Utan kunskap vittnar hon i detta fall att den döde har benådats och förlåtits, vilket inte är tillåtet.

Skulle man däremot säga så utav hopp om att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) benådar honom, så är det harmlöst. I så fall finns det ingen skillnad mellan fraserna ”den benådade” (المرحوم) och ”må Allâh benåda honom” (رحمه الله) därför att båda kan användas i såväl fastställande som bedjande syfte. Alltså beror det på vad talaren avser. De som säger att en person är benådad eller förlåten avser såklart inte att vittna för den döde; de säger så utav hopp, optimism och bön. Med det sagt är det harmlöst att uttala sig på det viset.