384. Är det tillåtet att plantera på gravar?

Publicerad: 19.10.06

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/449)

Fråga: I vissa områden planteras buskar och växter på gravar eller runtom dem varpå den som går in på begravningsplatsen ser en massa buskar och växter. Vad är domen för det?

Svar: Begravningsplatser är till för att jordfästa döda, inte för att plantera växter. Förmodligen vill de ta efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som gick förbi två gravar och sade:

”De straffas, men de straffas inte för något allvarligt. Jo, det är visst allvarligt. En av dem gick omkring och skvallrade medan den andre inte skyddade sig mot urin.” Därefter tog han ett palmblad och delade det i två delar och satte dem i vardera grav. De sade: ”Allâhs sändebud! Varför gjorde du så?” Han svarade: ”Förhoppningsvis mildras deras straff så länge de är gröna.”1

Om det är deras syfte, så har de förfelat ur flera synvinklar:

1 – Det tillhör inte profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis att göra så med varje grav. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlade på det viset eftersom han fick veta vad som pågick med de begravda. Med andra ord är det innovativt och avvikande från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis att göra så med varje grav.

2 – Handlingen innebär dålig tanke om den döde då man tror att denne straffas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade sin handling och stack in palmblad i deras gravar. Tror dessa människor att deras föräldrar, barn, släktingar och vänner straffas?

3 – Vattnet som går till vattningen kommer att hamna i graven. Vissa lärde säger att graven som omges av vatten ska grävas upp därför att det fuktar liket2. Vad ska man då säga om man vattnar gravarna så att vattnet hamnar direkt på liken? Således råder jag dem att sluta handla på det viset och förskona både sig själva och de döda från denna möda.

1al-Bukhârî (218) och Muslim (292).

2Se al-Ghâyah och dess förklaring (1/917).