383. Vad är domen för att begravas i Baqî´?

Publicerad: 19.09.29

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/446)

Fråga: Vissa människor vilkas anhöriga dör i eller utanför Madînah månar om att de begravs längst fram i Baqî´. Förmodligen tror de att det är förträffligt att begravas där. Vad är domen för det?

Svar: Om den döde bodde nära Madînah är det bara bra att han begravs i staden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh! Förlåt de begravda i det bocktörniga Baqî´”1

Däremot ska han inte tas dithän om han bodde långt därifrån.

Beträffande deras antagande om att det är bättre att begravas längst fram i Baqî´, så är det grundlöst. Begravningsplatsen är likadan överallt.

1Muslim (974).