382. Vad är domen för familjebegravningsplats?

Publicerad: 19.09.29

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/445-446)

Fråga: Vad är domen för familjebegravningsplats?

Svar: Det är harmlöst. Dock finns risken att alla som ordnar liknande begravningsplatser börjar utmärka dem varefter skryt utbryter. Således bör myndigheterna sätta stopp för det och ordna en allmän muslimsk begravningsplats där alla kan ligga begravda bredvid alla. Så har muslimska begravningsplatser alltid varit.