380. Vad är domen för att hålla tal på begravningar?

Publicerad: 19.09.29

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/444)

Fråga: Vad är domen för att hålla påminnande tal i samband med kondoleanser och begravningar?

Svar: Salaf samlades inte i kondolerande syfte. Handlingen är ej föreskriven varför varken samlingar eller tal ska hållas.

Vad beträffar tal i samband med begravning, så har det inte rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) höll tal där. Det enda som rapporteras är att han kom till en begravningsplats innan en grav hade grävts, satte sig ned tillsammans med sina följeslagare och berättade vad som händer med människan från dödsögonblicket fram till begravningen. En annan gång när han begravde en av sina döttrar stod han upp och talade med dem, dock inte i form av en påminnande predikant.