38. Var slog sig profeten ned i Madînah?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 106

Fråga 38: Var slog sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ned i Madînah?

Svar: När han väl hade kommit fram till Madînah och alla Hjälpare bjöd honom till sig, sade han:

”Låt den vara. Den är befalld.”1

Det vill säga hans kamel.

Till sist parkerade den sig där hans moské sedermera skulle byggas. Abû Ayyûb Khâlid bin Zayd tog hand om hans bagage. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bodde hos honom till dess att han byggde sin moské och sina bostäder – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (3906).