38. Vad är domen för att ha strukit på läderstrumporna efter tidsfristen och sedan bett i dem?

Fråga 38: Vad är domen för att ha strukit på läderstrumporna efter tidsfristen och sedan bett i dem?

Svar: Om tidsfristen går ut och personen ber i läderstrumporna efter att han har brutit tvagningen, så måste han två sig på nytt, tvätta fötterna och ta om bönen. I och med att han inte tvättade fötterna så har han bett med en ofullkomlig tvagning.

Och om tidsfristen går ut och personen behåller sitt rena tillstånd och ber därefter, så är bönen giltig eftersom tidsfristens slut betyder inte att tvagningen bryts. Visserligen säger vissa lärda att den bryts, men åsikten saknar bevis. Även om tidsfristen går ut och personen behåller sitt rena tillstånd efteråt (ehuru det tar ett helt dygn) så får personen be. Hans tvagning har gjorts enligt ett Sharî´ah-enligt bevis och bryts endast via ett Sharî´ah-enligt bevis. Dock finns det inget bevis från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att tvagningen blir obligatorisk efter tidsfristens slut och Allâh vet bättre.