38. Skolastikers okunnighet om Tawhîd

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 46

När Shaykhen (rahimahullâh) varnade för dessa två frågor – varav en är dogmen om att Tawhîd innebär att man tror att Allâh (ta´âlâ) allena skapar, skänker uppehälle och upprätthåller ordningen – förklarade han att människan måste alltid vara rädd. Därefter nämnde han folket som sade till Mûsâ:

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

”Låt oss få en gud liksom de har gudar!” Han svarade: ”Ni är sannerligen ett dåraktigt släkte! Vad dessa ägnar sig åt är dömt till undergång och allt vad de har åstadkommit skall gå förlorat.”1

Han klargjorde för dem att deras vädjan om en gudom lik andras gudomar beror på ren okunnighet. Detta leder till att människan skall frukta för sig själv så att hon inte hamnar i villfarelser och okunnighet såtillvida att hon tror att ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ betyder att ingen annan än Allâh (´azza wa djall) skapar, skänker uppehälle eller upprätthåller ordningen.

Detta som Shaykhen (rahimahullâh) sade och varnade för har de flesta skolastikerna fallit i. De talade om Tawhîd och sade att ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ betyder att ingen än Allâh skapar och förmår att skapa. Sålunda förklarade de detta väldiga begrepp på ett falskt sätt. Inga muslimer har förstått det sådär. Inte ens de otrogna har förstått det sådär. Till och med de avgudadyrkare som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till visste bättre vad detta begrepp innebär än vad dessa skolastiker gör.

17:138-139