38. Profetens tröst till föräldrarna som förlorar sina barn

Dessa hadîther som har olika formuleringar, men för det mesta samma betydelse, vittnar om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade dem vid olika tillfällen. De vittnar också om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brydde sig om sitt samfund, förbarmade sig över det och  ömmade för det. Alla dessa hadîther tröstar samfundet för dess bortgångna barn. De bevisar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville trösta föräldrarna som hade förlorat sina barn genom att berätta för dem vilken stor belöning som väntar dem för olyckan och för att de härdar med den. Om föräldrarna därtill är nöjda med olyckan, döljer den från människorna och accepterar den, är det en gåva som Allâh ger till den Han vill – och Allâh har väldiga gåvor.